Żywy Różaniec

W kwietniu modlimy się aby młodzież właściwie rozpoznawała swoje powołanie życiowe, również do życia konsekrowanego

W styczniu modlimy się o jedność wszystkich chrześcijan i współpracę między nimi.

Życzę wytrwałości w modlitwie!

wmr

W grudniu modlimy się za uczniów z naszej szkoły, którzy zdają egzaminy oraz w intencji papieskiej: za dzieci, które są werbowane na żołnierzy.images

W miesiącu listopadzie modlimy się wraz z papieżem Franciszkiem

w intencji: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców były wspierane.

images

W miesiącu październiku modlimy się w intencji naszej diecezji koszalińsko kołobrzeskiej i jej mieszkańców oraz za II Synod Diecezjalny, aby przyniósł właściwe owoce.

biblia7

Reklamy