KONKURSY

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszam do udziału w konkursach:

I. Mój Kościół na Pomorzu konkurs plastyczny we wrześniu dla wszystkich chętnych, termin oddawania prac na eliminacje szkolne do katechety upływa z dniem 3 października 2018, tematyka konkursu:

Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej formie plastycznej i każda będzie zakwalifikowana do jednej z pięciu kategorii: rysunek i grafika, malarstwo, rzeźba i inne formy przestrzenne, techniki mieszane, fotografia.
Maksymalne wymiary prac:

  1. rysunek lub grafika – format A3 420×297 mm (kartka z bloku rysunkowego);
  2. malarstwo – format A3 420×297 mm (kartka z bloku rysunkowego);
  3. rzeźba lub inna forma przestrzenna – podstawa 420×300 mm i wysokość 300 mm; rzeźbę należy samodzielnie dostarczyć do sekretariatu Szkoły Katolickiej, ponieważ dysponuję tylko rowerem.
  4. techniki mieszane – podstawa 420×300 mm;

fotografia – obowiązkowo papier fotograficzny i obowiązkowo formatu A4 297×210 mm.

II. Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej więcej informacji na stronie http://www.katecheza.koszalin.opoka.org.pl

W październiku przesłuchania recytatorów odbywać się będą w Domku Kata, kategorie wiekowe:

przygotować należy 2 wiersze lub wiersz i fragment prozy o tematyce religijnej.

Służę pomocą przy wyborze repertuaru, oraz w przygotowaniach 🙂

III. Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów szkół podstawowych, trzy etapy-pierwszy w styczniu, drugi w marcu, trzeci w maju 2019 (dalsze informacje pojawią się w październiku)

I etap konkursu odbędzie się 9 stycznia 2018 r

Literatura na etap szkolny

I. Uczniowie klas I-V

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

Dekret o apostolstwie świeckich

Przesłanie Jana Pawła II

Różaniec misyjny

II. Uczniowie klas VI-VIII

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

Dekret o apostolstwie świeckich

Encyklika Redemptoris missio

Misjonarze bez habitów

Literatura na etap rejonowy – 13.03.2019r

I. Uczniowie klas I-V:

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

Dekret o apostolstwie świeckich

Aktywność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

Misjonarz – to kto

II. Uczniowie klas VI – VIII (włacznie z kl. II OSM II st)

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

Dekret o apostolstwie świeckich

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny

Ad gentes

IV. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej-poziom liceum, w tym roku 2018/2019 zakres materiału obejmuje księgę Wyjścia i list św. Pawła do Rzymian. Więcej informacji na stronie: http://www.okwb.pl