KONKURSY

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszam do udziału w konkursach:

I. Mój Kościół na Pomorzu konkurs plastyczny we wrześniu dla wszystkich chętnych, termin oddawania prac na eliminacje szkolne do katechety upływa z dniem 28 września 2017, tematyka konkursu:

Uczestnicy konkursu realizują jego cele poprzez wyrażenie plastyczne „Mojego Kościoła na Pomorzu” w sferze duchowej, eklezjalnej i architektonicznej, a mogą to czynić uwzględniając w swoich pracach
mój Kościół w Roku Świętym Miłosierdzia, ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka, i przypadającym w  rocznicę chrztu Polski;

mój Kościół rozumiany jako najbliższy naszemu sercu i odczuciom wyraz Boga, Jego Matki Maryi i świętych oraz związane z tym otoczenie i symbole wiary;

mój Kościół, którym jesteśmy my, dzieci Boże i mieszkający w nas Pan Jezus;

otaczające nas środowisko i stworzenia Boskie;

dzieje Kościoła, historię, architekturę, sztukę.
Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej formie plastycznej i każda będzie zakwalifikowana do jednej z pięciu kategorii: rysunek i grafika, malarstwo, rzeźba i inne formy przestrzenne, techniki mieszane, fotografia.
Maksymalne wymiary prac:

  1. rysunek lub grafika – format A3 420×297 mm (kartka z bloku rysunkowego);
  2. malarstwo – format A3 420×297 mm (kartka z bloku rysunkowego);
  3. rzeźba lub inna forma przestrzenna – podstawa 420×300 mm i wysokość 300 mm; rzeźbę należy samodzielnie dostarczyć do sekretariatu Szkoły Katolickiej, ponieważ dysponuję tylko rowerem.
  4. techniki mieszane – podstawa 420×300 mm;

 

fotografia – obowiązkowo papier fotograficzny i obowiązkowo formatu A4 297×210 mm.

II. Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej więcej informacji na stronie http://www.katecheza.koszalin.opoka.org.pl

W październiku przesłuchania recytatorów odbywać się będą w Domku Kata, kategorie wiekowe:

kat.1 klasy 1-3 szkoły podstawowej

kat.2 klasy 4-6 szkoły podstawowej

kat.3 klasy gimnazjalne

kat. 4 klasy ponadgimnazjalne

przygotować należy 2 wiersze lub wiersz i fragment prozy o tematyce religijnej.

Służę pomocą przy wyborze repertuaru, oraz w przygotowaniach 🙂

III. Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów szkół podstawowych, trzy etapy-pierwszy w styczniu, drugi w marcu, trzeci w maju 2018 (dalsze informacje pojawią się w październiku)

IV. Olimpiada Teologii Katolickiej-na poziomie liceum, tematem w tym roku jest „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca” literatura na stronie: http://www.otk.pl

V. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej-poziom liceum, w tym roku zakres materiału obejmuje księgę Daniela oraz Apokalipsę św. Jana. Więcej informacji na stronie: http://www.okwb.pl

Reklamy