wymagania

informacje dla klas IIx i IIy – powtórzenie wiadomości

pytania-na-powtorzenie-wiadomosci-dla-klas-iix-i-iiy

 

  • W tym roku szkolnym, tak jak w latach poprzednich, na religii wymagane będzie:posiadanie podręcznika i prowadzenie zeszytu,
  • zachęcam do aktywnego udziału w lekcji – nadal obowiązywać będzie system plusików i minusików (szczegóły na pierwszej lekcji),
  • zapraszam do wspólnego śpiewu na lekcjach religii, udziału w odgrywaniu scenek i dyskusji oraz zaangażowania w nabożeństwa,
  • w celu sprawdzenia waszej wiedzy będę oceniała prace pisemne, oraz wypowiedzi ustne,
  • po wcześniejszym ustaleniu w klasach starszych OSM II st. macie możliwość poprowadzenia części lekcji na wybrany temat,
  • katechezy w tym roku szkolnym będą wzbogacane, w miarę możliwości, materiałami multimedialnymi (zdjęcia, filmiki, prezentacje),
  • zapraszam do udziału w rajdach i różnych wyjściach organizowanych przeze mnie,

MAM NADZIEJĘ ŻE DZIĘKI WSPÓŁPRACY I WSPÓŁTWORZENIU Z WAMI LEKCJI, BĘDĄ ONE DLA WAS CIEKAWE I BĘDĄ ROZWIJAŁY WASZĄ WIARĘ.

Podstawą wystawiania oceny szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a także aktywność, pilność i sumienność / DYREKTORIUM KATECHETYCZNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGOW POLSCE/

Kryteria oceniania z religii

kryterium uczeń na ocenę
dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca
frekwencja wziął udział w co najmniej 50% katechez. opuścił maksymalnie 5 katechez bez uspra-wiedliwenia. opuścił maksymalnie 2 katechezy bez uspra-

wiedliwienia.

chętnie uczestniczy w katechezie nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia.
zeszyt prowadzi zeszyt, w którym występują duże luki lub braki zadań domowych. na bieżąco prowadzi zeszyt, w którym  zdarzają się  braki i luki. na bieżąco i dość estetycznie prowadzi zeszyt przedmio-

towy, w którym zdarzają się niewielkie braki.

prowadzi zeszyt przedmiotowy, starannie i estetycznie. bardzo starannie prowadzi zeszyt, nie ma w nim braków.
zadania

domowe

uzyskał ocenę 2 z większości sprawdzonych zadań. uzyskał ocenę 3 zwiększości sprawdzo-

nych zadań.

uzyskał ocenę 4 zwiększości sprawdzo-

nych zadań.

uzyskał ocenę 5 z większości sprawdzo-

nych zadań.

uzyskał ocenę 5 ze wszystkich zadań domowych.
aktywność -korzysta z podręcznika pod kierunkiem nauczyciela,

-wykonuje proste zadania na polecenie nauczyciela.

-zna budowę podręcznika, -zdobył co najmniej 3 plusy za aktywność -zna budowę podręcznika,

-korzysta z niego ze zrozumieniem

-zdobył co najmniej 6 plusów za aktywność.

korzysta biegle z podręcznika, -korzysta z innych źródeł informacji,

-jest stale aktywny na lekcji

– korzysta biegle z podręcznika

– jest aktywny, Chętnie śpiewa, zachęca innych do modlitwy

itp.

 

postawy -wykazuje poprawny stosunek do religii. -wykazuje właściwą postawę podczas lekcji i modlitwy. -zachowuje się dobrze podczas lekcji,

-wykazuje właściwą postawę podczas modlitwy.

– jest wzorem zachowania i postawy podczas lekcji i modlitwy na religii,

– Jeśli chce coś powiedzieć zgłasza się i czeka na pozwolenie nauczyciela,

– inicjuje właściwe postawy na modlitwie, nie zakłóca refleksji  innym przez niepotrzebną rozmowę.

umiejętności i wiado-

mości

-Uzyskał minimalne wyniki z prac klasowych,

kartkówek  i odpowiedzi w granicach ocen 1, 2-pod kierunkiem korzysta z Pisma Św.

-wykazuje problemy w znajomości modlitw.

-Uzyskał minimalne wyniki z prac klasowych,

kartkówek  i odpowiedzi w granicach ocen 2, 3.

– pod kierunkiem korzysta z Pisma Św.

– modli się z pewnymi trudnościami.

-Uzyskał minimalne wyniki ze sprawdzianów,

kartkówek  i odpowiedzi w granicach ocen 3, 4 z przewagą 4.

– potrafi odnaleźć wskazany fragment z Pisma Św.

-zna modlitwy

-Uzyskał minimalne wyniki ze sprawdzianów,

kartkówek  i odpowiedzi w granicach ocen 4,5 z przewagą ocen 5

– korzysta z Pisma Św

-bardzo dobrze zna modlitwy.

– Biegle odnajduje fragmenty z Pisma Św,

-Uzyskał minimalne wyniki ze sprawdzianów,

kartkówek  i odpowiedzi w granicach ocen

5, 6.

– korzysta z literatury religijnej np. Mały gość niedzielny, Mały rycerz niepokalanej, Anioł Stróż

 

-stosuje wiedzę w praktyce

aktywność pozalekcyjna uczestniczy w rekolekcjach szkolnych -uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

 

-wykonuje materiały na gazetkę,

 

-bierze udział w konkursach,- bierze udział w występie na terenie szkoły przygotowywanym przez katechetę.

– godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz podczas wydarzeń zaplanowanych przez katechetę, podczas nabożeństw  i Mszy Św.

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s